Dette er fargene Kickspark leveres i.
Hva som er på lager til en hver tid varierer noe.